Αρχική

Σεμεριάδης Χρυσοβαλάντης
Πρόεδρος

Πολυζώνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος

Ρογοκένης Νικόλαος
Γραμματέας

Χαβραλής Αναστάσιος
Ταμίας

Αγγελής Παναγιώτης
Μέλος

Χριστέλλης Στράτος
Εκτελών καθήκοντα εφόρου εκδρομικου