Αρχική

Σεμεριάδης Χρυσοβαλάντης
Πρόεδρος

Πολυζώνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος

Ρογοκένης Νικόλαος
Γραμματέας

Χαβραλής Αναστάσιος
Ταμίας

Χριστέλλης Στράτος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων & Εκδρομικού