Ειδήσεις – Άρθρα

Αναπλήρωση κενής θέσης στο Δ.Σ. της λέσχης μας

Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της λέσχης που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, κατόπιν επιβεβαίωσης από τον δικηγόρο της λέσχης πως αυτό είναι συμβατό με το καταστατικό, εξελέγη ο κ. Πολυζώνης Δημήτριος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της λέσχης, προς αντικατάσταση του κ. Ναλμπάντη Στυλιανού, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει την παραίτησή του. Επίσης εξελέγη ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος ο κ. Αυγουστής Πέτρος και ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος ο κ. Χριστέλλης Ευστράτιος.

Στη συνέλευση του Δ.Σ. που ακολούθησε στις 3 Οκτωβρίου 2018 συμφωνήθηκε ομόφωνα η κάλυψη από τον κ. Πολυζώνη Δημήτριο της θέσης του αντιπροέδρου που μέχρι πρότινος κατείχε ο κ. Ναλμπάντης Στυλιανός, χωρίς άλλη αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε, προς διευκόλυνση του μέλους του Δ.Σ. κ Αγγελή Παναγιώτη, η μέχρι νεοτέρας ανάθεση εργασιών έφορου εκδρομών στον κ. Χριστέλλη Ευστράτιο.

Ευχαριστούμε τον κ. Ναλμπάντη για τη μέχρι τώρα προσφορά του στη λέσχη μας και ευχόμαστε στα μέλη που ανέλαβαν νέα καθήκοντα καλή επιτυχία.