Ειδήσεις – Άρθρα

Αναπλήρωση θέσης στο Δ.Σ. της λέσχης μας

Κατόπιν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της λέσχης, της 5ης Μαΐου 2019, για ορισμό νέου μέλους στο Δ.Σ. στη θέση του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων & Εκδρομικού, το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος κ. Πέτρος Αυγουστής, με επιστολή, δήλωσε προσωπικό κώλυμα όσον αφορά την ανάληψη διαρκούς έργου, όπως είναι η φύση αυτής της θέσης, και παραχώρησε τη σειρά του στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος, τον κ. Ευστράτιο Χριστέλλη.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την Γ.Σ. κλήθηκαν και ήταν παρόντρα και τα δύο αναπληρωματικά μέλη. Μετά τη σχετική συζήτηση, έγινε δεκτή η παραχώρηση της σειράς που ζήτησε ο κ. Πέτρος Αυγουστής, και αποφασίστηκε να αναλάβει τη θέση του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων & Εκδρομικού ο κ. Ευστράτιος Χριστέλλης.

Ευχόμαστε στον κ. Ευστράτιο Χριστέλλη καλή επιτυχία στο έργο του.